เมนูหลัก
หน้าแรก ::
นโยบายและข้อตกลง ::
ขั้นตอนการขอบัญชีชั่วคราว ::
คู่มือการใช้งาน ::

ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
 
ชื่อบัญชี
รหัสผ่าน
 

:: ประชาสัมพันธ์ ::

 ระบบจัดการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตแบบชั่วคราว

สามารถแจ้งปัญหาได้ที่เบอร์ภาย 1605


 ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่สามารถขอใช้บริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตแบบชั่วคราว
  • งานประชุมสัมนา
  • งานอบรม, แนะแนว
  • งานศึกษาดูงาน จากหน่วยงานภายนอก
  • งานสอบบุคลากร, เจ้าหน้าที่
  • กิจกรรมอื่นๆ ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมงาน และมีความจำเป็นต้องใช้งานอินเทอร์เน็ต

 การสั่งพิมพ์เอกสาร

ในการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มขอใช้บริการและบัตรบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตแบบชั่วคราว เป็นไฟล์เอกสารประเภท PDF จำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ในการเปิดเอกสาร สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่


 
 

แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ tel 1604 , ศูนย์เครือข่ายและอินเตอร์เน็ท tel 1605