เมนูหลัก
หน้าแรก ::
นโยบายและข้อตกลง ::
ขั้นตอนการขอบัญชีชั่วคราว ::
คู่มือการใช้งาน ::

ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
 
ชื่อบัญชี
รหัสผ่าน
 


ขั้นตอนการ ขอใช้บริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตแบบชั่วคราว

 1. ลงชื่อเข้าใช้งานระบบด้วยบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของ มทร.อีสาน
 2. ในส่วนของเมนูจัดการ คลิ๊กที่ ลงทะเบียนกิจกรรม/โครงการ
 3. กรอกข้อมูลกิจกรรม/โครงการให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  • ชื่อกิจกรรม/โครงการ, รายละเอียดงาน
  • วันเริ่มงานและวันสิ้นสุดงาน บัญชีชั่วคราวจะสามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น
  • จำนวนผู้เข้าร่วมงาน สามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมงานได้ไม่เกินจำนวนที่ระบุ
  • ผู้จัดการบัญชี คือผู้ที่มีสิทธิ์ในการจัดการผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
 4. คลิ๊กปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อลงทะเบียนกิจกรรม/โครงการ
 5. จะปรากฏหน้าแจ้งผลการลงทะเบียนกิจกรรม/โครงการ ให้คลิ๊กที่ "คลิ๊กที่นี่" เพื่อไปต่อ
 6. ที่หน้า รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ คลิ๊กที่ "สั่งพิมพ์แบบฟอร์มขอใช้บริการ" ให้หัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อขอใช้บริการบัญชีชั่วคราว
 7. ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ

 
 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ : ฝ่ายฯ tel 2880 , ศูนย์คอมพิวเตอร์ tel 2881 , ศูนย์เครือข่ายและอินเตอร์เน็ท tel 2882 , ศูนย์งาน E-Learning tel 2883